Ginger Architecture

Firma Ginger Architecture s.r.o.
Město Praha
Ulice Na Plzeňce 1235/2
PSČ 150 00
107 22 505
DIČ CZ10722505

Architektura | Design | Stavby

Jsme malý ateliér ze srdce pražského Smíchova. Rádi řešíme všechny druhy projektů od drobných interiérů až po veřejné stavby a komplexy. Baví nás poznávat kontext a historii stavby, formovat správné měřítko i tvarosloví a společně s klienty hledat ty správné detaily. Dohromady tak společně tvoříme jedinečný projekt, ze kterého máme radost my i klienti. Vždy rádi procházíme projektem od počátečních skic až po dokončení posledních detailů při výstavbě.

Základní informace a seznámení

Představení je první krok jakékoliv spolupráce a ani u nás to není jiné. Během první schůzky se seznámíme a v diskuzi řešíme, jaká jsou vaše očekávání od spolupráce. Společně pak nacházíme způsob, jak budeme spolupracovat. Určíme si do jaké míry budeme projekt řešit, co očekáváte, co očekáváme my… Pokud se jedná o složitější stavby potkáme se přímo na stavbě, abychom mohli situaci správně vyhodnotit. Zde si promluvíme o vašich představách, požadavcích a přáních. Naše práce vždy funguje jako dialog mezi klientem a architektem. Po první schůzce vyhotovíme cenovou nabídku, cenově vycházíme z honorářového řádu České komory architektů. Na základě nabídky a seznámení se pak můžete rozhodnout, jestli jsme splnili vaše očekávání a můžeme se společně pustit do projektu. V rámci naší spolupráce pro vás můžeme navrhovat interiéry, novostavby či rekonstrukce malých i velkých rozměrů, také se věnujeme zpracovávání menších urbanistických celků.

Ateliér Ginger Architecture
Ateliér Ginger Architecture
Ateliér Ginger Architecture

Analýza

Nenápadná, ale přesto nesmírně důležitá součást. V tuto chvíli je cílem shromáždit maximální množství informací, které nám následně pomáhají formovat samotný návrh. Jde především o vaše představy a požadavky, ale také technické a legislativní limity a v neposlední řadě průzkumy a měření. Během získávání podkladů proběhne osobní schůzka, při které si představíme výsledky získaných informací a proběhne dialog o tom co si přejete a jak nás v tomto směru ovlivňují získané informace.

Analýza od Ginger Architecture

Architektonická studie

Stěžejním bodem všeho je samotný návrh aneb architektonická studie, která bude připravena na míru vám jako klientovi, tak i projektu a místu kde se staví, tak aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám a představám. Tato část je velmi intenzivní spolupráce mezi námi a klienty. Návrh probíhá ve variantách. Na začátek dojde k představení hmoty, řešení provozu, atmosféry a pocitů, kterých bychom chtěli docílit. Všechny varianty vám představíme, řekneme si jejich klady a zápory. Výstup v elektronické i tištěné podobě si od nás odnesete domů ať nad ním můžete přemýšlet a rozhodovat se, co z toho, je pro vás stěžejní a k čemu budeme v rámci další spolupráce směřovat. Z této prvotní představy prodiskutujeme vaše požadavky a postřehy. Ty zaneseme do detailnějšího zpracování a získáme tak finální variantu. Celým procesem rozhodování vás provedeme, protože je toho spousta. Tvary, barvy, materiály a povrchy, umístění... Vše si představíme a ukážeme na vzorcích a modelech. Vybrané varianty od nás opět dostanete přehledně srovnané a popsané jako kuchařku. Budeme mít před sebou přehledný soubor všeho co bylo rozhodnuto a domluveno.

Naše architektonické studie
Naše architektonické studie
Naše architektonické studie

Stavební dokumentace

Po schválení architektonické studie přichází na řadu vypracování kompletní stavební dokumentace. Tato dokumentace se připravuje na základě architektonické studie a je doplněna o technické řešení celého projektu. V tuto chvíli se již plně zapojují jednotlivý specialisté, kteří řeší statiku, akustiku, požární bezpečnost, rozvody energií… V průběhu zpracování stavební dokumentace je klient zapojen jen okrajově v rámci konzultací. Snažíme se co nejvíce míst podchytit tak, abychom ohledně projednávání a samotné koordinace klienty co nejméně zatěžovali. V průběhu zpracování dokumentace se získávají stanoviska od dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Jejich požadavky jsou zapracovány do dokumentace a ta je následně autorizována a předána na stavební úřad pro získání stavebního povolení.

Naše stavební dokumetace
Naše stavební dokumetace

Realizace

Jsme v tom s vámi od začátku do konce. Můžeme vám doporučit a seznámit s prověřenými stavebními dodavateli. Projdeme si společně výkresy a ujistíme se, že všemu rozumí a provedou správně. To samé provedeme i společně se stavební firmou, abychom zajistili co nejlepší výsledek. To v průběhu výstavby dále kontrolujeme v rámci autorského dozoru, různě doplňujeme podklady, které nově stavba potřebuje a pokud je to nezbytné vytváříme flexibilně změny, tak aby výsledek stál opravdu za to. Stojíme vám celou stavbu po boku a děláme vám oporu i průvodce, tak abyste měli z vysněného projektu radost a mohli nás doporučit dále.

Naše realizace
Naše realizace
Naše realizace